O Zámku Sloupno Historie Zámku Sloupno Rekonstrukce Zámku Sloupno Využití Zámku Sloupno Fotogalerie Zámku Sloupno Otevírací doba Zámku Sloupno Zajímavosti o obci Sloupno Kontakt na Zámek Sloupno Diskuze nejen o Zámku Sloupno

Aktivity OS

Oblast životního prostředí, krajiny a ekologie.

 1. Prosadit, aby na bývalém obecním smetišti se vysadily stromy, keře a tím se založil malý lesopark, případně arboretum.
 2. Spolupracovat s obcí a snažit se o zlepšení okolní přírody a její trvalé udržování.
 3. Jednat o možnosti vyčištění rybníku v bývalém velkostatku a v jeho okolí směrem od školky k zámku vybudovat v několika etapách klidovou odpočinkovou zónu s možností posezení na lavičkách nebo v malém altánu.
 4. Podporovat trvalou a průběžnou výsadbu nových stromů na katastru obce a stávající dožívající a nemocné stromy podsadit novými.
 5. Okolí zámku upravit na zámeckou zahradu.

Oblast propagace obce Sloupno.

 1. Podél cyklistické stesky procházející obcí zřídit informační tabule, které by projíždějící turisty upozornily na přírodní zajímavosti v obci, na dochované i zaniklé památky a vše ostatní čím by se obec mohla chlubit.
 2. Prosadit větší spolupráci se zástupci mikroregionu Novobydžovsko.
 3. Zřídit vývěskovou informační tabuli, kde se budou zveřejňovat aktivity sdružení.
 4. Založit internetové stránky sdružení, kde se budou propagovat aktivity sdružení a zajímavosti s dění v obci a okolí.
 5. Před bývalým ovčínem navrhnout a realizovat plán obce s vyznačením názvů ulic, čísel popisných a zajímavostí v obci.

Plán aktivit s možností využití zámku.

 1. V prostorách zámku upravit síň tradic sloupenských hasičů, případně jiných spolků, které v obci působí nebo dlouhodobě působily.
 2. Uvažovat o zřízení sídla Obecního úřadu na zámku.
 3. Vybudovat malou expozici historie Sloupna a života na vesnici (trvalá nebo jen příležitostná).
 4. Třikrát ročně uspořádat na zámku trhy tradičních řemesel (kovářství, košíkářství, krajkářství, paličkování, kolářství, truhlářství, plátenictví, sedlářství, perníkářství, atd.). Trhy uspořádat 2x v předvánočním období a 1x před velikonocemi.
 5. Každoročně uspořádat výstavu prací žáků škol mikroregionu Novobydžovsko.
 6. Uspořádat ukázku výrobků podniků a podnikajících fyzických osob v mikroregionu a jeho okolí. V případě zájmu tuto akci pravidelně opakovat.
 7. Každoročně uspořádat pro mateřské školy a mladší děti zábavnou soutěž o zámecké strašidlo.
 8. Vždy o bydžovské pouti uspořádat zajímavou výstavu nebo jinou akci, která zaujme občany, kteří se sjíždějí i s dalekých míst do Bydžova (možná spolupráce s Městským muzeem Nový Bydžov).
 9. Nabídnout Umělecké škole v N.B. uspořádání výstavy prací žáků případně koncertu na zámku.
 10. Pravidelně pořádat výstavy umělců z okolí i celé ČR případně i ze zahraničí.
 11. Pořádat setkání umělců a tradičních zanikajících lidových řemeslníků.
 12. V případě zájmu vybudovat na zámku klub (důchodců, mládeže).