O Zámku Sloupno Historie Zámku Sloupno Rekonstrukce Zámku Sloupno Využití Zámku Sloupno Fotogalerie Zámku Sloupno Otevírací doba Zámku Sloupno Zajímavosti o obci Sloupno Kontakt na Zámek Sloupno Diskuze nejen o Zámku Sloupno

O občanském sdružení

Vážení přátelé, spoluobčané, všichni příznivci Sloupna a středního Pocidliní. V únoru 2007 bylo na Ministerstvu vnitra České republiky zaregistrováno „Občanské sdružení Pocidliní ve Sloupně“ a bylo přiděleno IČO: 27057763. Sdružení je dobrovolné nezávislé sdružení občanů i právnických osob, které spojuje ochrana a zájem o historické, kulturní a folklorní památky, o lepší životní prostředí a ochranu krajiny ve Sloupně a středním Pocidliní. Sdružení je právnickou osobou s celostátní působností vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Cíle sdružení a formy činnosti:

  • Informační, propagační, popularizační činnost Sloupna a okolí.
  • Usilovat o kulturně společenské využití kulturní památky (zámek) v obci Sloupno a celostátně propagovat tuto barokní stavbu. Snažit se o využití památek v okolí.
  • Zajistit konference, kurzy, semináře, přednášky a další vzdělávací programy.
  • Pořádání výstav, vzdělávacích a propagačních akci v oblasti životního prostředí, kultury, historie a zájmových činností občanů venkova.
  • V rámci možností a v souladu se zákony pečovat o přírodu, krajinu a životní prostředí.
  • Uchovávat a dále zlepšovat život na vesnici, snažit se předat nastupujícím generacím co nejlepší životní prostředí a dochované památky a tradice.
  • Získávat dotace, sponzorské dary, granty a další finance na opravy a provoz kulturní památky (zámku), na rozvoj venkova, zlepšování životních podmínek na venkově.

Jsou Vám cíle sdružení blízké, chcete se přímo nebo nepřímo podílet na aktivitách sdružení, účastnit se akcí, které sdružení bude pořádat a máte zájem stát se řádnými členy Občanského sdružení Pocidliní ve Sloupně stačí pouze vyplnit přihlášku. Bližší informace o plánovaných akci a činností sdružení Vám podají členové přípravného výboru: Ing. Švandová Jana, Draštík Pavel, Lukáč Petr, Tomeš Jiří, Žižka Pavel, Draštíková Pavlína.