O Zámku Sloupno Historie Zámku Sloupno Rekonstrukce Zámku Sloupno Využití Zámku Sloupno Fotogalerie Zámku Sloupno Otevírací doba Zámku Sloupno Zajímavosti o obci Sloupno Kontakt na Zámek Sloupno Diskuze nejen o Zámku Sloupno

Otevírací doba a aktuality

Zámek otevřen pro veřejnost:

soboty, neděle a svátky

duben – červen
13:00 – 16:30

červenec – srpen
13:00 – 17:30

září – říjen
13:00 – 16:30

Návštěvu lze dohodnout na telefonu 604 31727.

Aktuální informace ze zámku:

Od března začaly na zámku stavební práce, které budou z převážné části financovány z projektu Evropské unie – Program rozvoje venkova České republiky. V rámci tohoto projektu je naplánováno dokončení veškerých elektrických rozvodů v objektu zámku, výměna a oprava všech oken a okenic, restaurátorské práce vnitřních dveří v prvním patře a oprava dřevěného schodiště. Rozpočet celé akce je 5 562.266,- Kč včetně DPH, z toho 668.000,- Kč bude hradit obec, ostatní náklady budou poskytnuty z dotace. V letošním roce budou také pokračovat restaurátorské práce financované z projektu Obnova kulturních památek Ministerstva kultury. Po opravě historických stropů v 2.NP je na řadě kaple včetně barokních dvoukřídlých dveří s původním kováním a vitráží v nadsvětlíku.

Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou naplánovány až do konce tohoto roku, bude provoz zámku letos výrazně omezen. Zámek bude pro veřejnost otevřen pouze po dobu plánovaných výstav, o kterých Vás budeme vždy včas informovat. V loňském roce proběhly na zámku tři výstavy: tradiční prázdninová výstava výtvarných prací žáků a studentů škol z Novobydžovska a okolí, spojená se soutěží O zámecký klíč, Procheho podzimní dny (podzimní výstava pěstitelských úspěchů drobných zahrádkářů, obohacená o pestrou expozici klubu kaktusářů) a adventní výstava betlémů a vánočních dekorací, která i v uspěchané předvánoční době přilákala množství návštěvníků, toužících po voňavé a klidné vánoční atmosféře.

Kromě jmenovaných výstav láká návštěvníky z blízka i z daleka také možnost sledovat, jak probíhá postupná rekonstrukce historických malovaných stropů a pro sběratele atraktivní turistická známka. Z dobrovolných příspěvků návštěvníků byla do interiéru zámku nově pořízena kopie katastrální mapy obce Sloupno z roku 1841 za 2.485,- Kč. Barevná kopie má rozměry 140 x 300 cm a prohlédnout si ji můžete na chodbě v prvním patře. Dále zde přibylo pět nových lustrů, instalovaných na chodbě a ve dvou menších místnostech, celkem za 5.146,- Kč. Část peněz byla použita na přípravu výstav, jejich propagaci i drobné dárečky pro vystavující školáky. Tržba za prodané turistické známky byla využita na zakoupení další série 200 kusů turistických známek za 3 600 Kč.

Všem přispěvatelům touto cestou srdečně děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň a že se i nadále budeme setkávat při akcích pořádaných na sloupenském zámku.

Turistické známky se prodávají:

Na zámku Sloupno.

Sobota, neděle, svátky

Duben až říjen           13:00 – 16:30

Červenec a srpen       13:00 – 17:30

Na obecním úřadě v úředních hodinách.

Pondělí                       8:00 – 14:00

Středa                         8:00 – 14:00

Pátek                           8:00 – 12:00

_______________________

Informační centrum Nový Bydžov.

Pondělí                       9:00 – 11:00 a 12:00 – 17:30

Úterý                          9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30

Středa                        9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30

Čtvrtek                       8:30 – 11:00 a 12:00 – 17:30

Pátek                          9:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

Sobota                        9:00 – 11:00 (duben -říjen)